Numer Afrikaans od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Jeden Een -
2 Dwa Twee -
3 Trzy Drie -
4 Cztery Vier -
5 Pięć Vyf -
6 Sześć Ses -
7 Siedem Sewe -
8 Osiem Agt -
9 Dziewięć Nege -
10 Dziesięć Tien -
11 Jedenaście Elf -
12 Dwanaście Twaalf -
13 Trzynaście Dertien -
14 Czternaście Veertien -
15 Piętnaście Vyftien -
16 Szesnaście Sestien -
17 Siedemnaście Sewentien -
18 Osiemnaście Agtien -
19 Dziewiętnaście Negentien -
20 Dwadzieścia Twintig -
21 Dwadzieścia jeden Twintig -
22 Dwadzieścia dwa Twee en twintig -
23 Dwadzieścia trzy Drie en twintig -
24 Dwadzieścia cztery Vier en twintig -
25 Dwadzieścia pięć Vyf en twintig -
26 Dwadzieścia sześć Ses en twintig -
27 Dwadzieścia siedem Sewe en twintig -
28 Dwadzieścia osiem Twintig -
29 Dwadzieścia dziewięć Nege en twintig -
30 Trzydzieści Dertig -
31 Trzydzieści jeden Dertig een -
32 Trzydzieści dwa Twee en dertig -
33 Trzydzieści trzy Drie en dertig -
34 Trzydzieści cztery Dertig vier -
35 Trzydzieści pięć Vyf en dertig -
36 Trzydzieści sześć Ses en dertig -
37 Trzydzieści siedem Sewe en dertig -
38 Trzydzieści osiem Agt en dertig -
39 Trzydzieści dziewięć Dertig nege -
40 Czterdzieści Veertig -
41 Czterdzieści jeden Een en veertig -
42 Czterdzieści dwa Veertig twee -
43 Czterdzieści trzy Veertig drie -
44 Czterdzieści cztery Veertig vier -
45 Czterdzieści pięć Vyf en veertig -
46 Czterdzieści sześć Ses en veertig -
47 Czterdzieści siedem Veertig sewe -
48 Czterdzieści osiem Agt en veertig -
49 Czterdzieści dziewięć Veertig nege -
50 Pięćdziesiąt Vyftig -
51 Pięćdziesiąt jeden Vyftig een -
52 Pięćdziesiąt dwa Twee en vyftig -
53 Pięćdziesiąt trzy Vyftig drie -
54 Pięćdziesiąt cztery Vier en vyftig -
55 Pięćdziesiąt pięć Vyf en vyftig -
56 Pięćdziesiąt sześć Vyftig ses -
57 Pięćdziesiąt siedem Sewe en vyftig -
58 Pięćdziesiąt osiem Agt en vyftig -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Vyftig nege -
60 Sześćdziesiąt Sestig -
61 Sześćdziesiąt jeden Een en sestig -
62 Sześćdziesiąt dwa Twee en sestig -
63 Sześćdziesiąt trzy Sestig drie -
64 Sześćdziesiąt cztery Sestig vier -
65 Sześćdziesiąt pięć Vyf en sestig -
66 Sześćdziesiąt sześć Sestig -
67 Sześćdziesiąt siedem Sestig sewe -
68 Sześćdziesiąt osiem Sestig agt -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Sestig nege -
70 Siedemdziesiąt Sewentig -
71 Siedemdziesiąt jeden Sewentig -
72 Siedemdziesiąt dwa Twee en sewentig -
73 Siedemdziesiąt trzy Sewentig drie -
74 Siedemdziesiąt cztery Vier en sewentig -
75 Siedemdziesiąt pięć Vyf en sewentig -
76 Siedemdziesiąt sześć Sewentig ses -
77 Siedemdziesiąt siedem Sewe en sewentig -
78 Siedemdziesiąt osiem Sewentig agt -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Sewentig nege -
80 Osiemdziesiąt Tagtig -
81 Osiemdziesiąt jeden Tagtig een -
82 Osiemdziesiąt dwa Twee en tagtig -
83 Osiemdziesiąt trzy Drie en tagtig -
84 Osiemdziesiąt cztery Vier en tagtig -
85 Osiemdziesiąt pięć Vyf en tagtig -
86 Osiemdziesiąt sześć Ses en tagtig -
87 Osiemdziesiąt siedem Sewe en tagtig -
88 Osiemdziesiąt osiem Agt en tagtig -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Nege en tagtig -
90 Dziewięćdziesiąt Negentig -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Negentig een -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Negentig twee -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Negentig drie -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Negentig vier -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Negentig vyf -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Negentig ses -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Negentig sewe -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Negentig agt -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Negentig -
100 Sto Een honderd -