Numer Arabski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر
1 Jeden واحد
2 Dwa اثنان
3 Trzy ثلاثة
4 Cztery أربعة
5 Pięć خمسة
6 Sześć ستة
7 Siedem سبعة
8 Osiem ثمانية
9 Dziewięć تسعة
10 Dziesięć عشرة
11 Jedenaście أحد عشر
12 Dwanaście اثنا عشر
13 Trzynaście ثلاثة عشر
14 Czternaście أربعة عشرة
15 Piętnaście خمسة عشر
16 Szesnaście ست عشرة
17 Siedemnaście سبعة عشر
18 Osiemnaście ثمانية عشر
19 Dziewiętnaście تسعة عشر
20 Dwadzieścia عشرون
21 Dwadzieścia jeden واحد وعشرون
22 Dwadzieścia dwa إثنان وعشرون
23 Dwadzieścia trzy ثلاثة وعشرين
24 Dwadzieścia cztery أربع وعشرين
25 Dwadzieścia pięć خمسة وعشرين
26 Dwadzieścia sześć ستة وعشرين
27 Dwadzieścia siedem سبعة وعشرون
28 Dwadzieścia osiem ثمانية وعشرين
29 Dwadzieścia dziewięć تسعة وعشرون
30 Trzydzieści ثلاثون
31 Trzydzieści jeden ثلاثون واحد
32 Trzydzieści dwa اثنين وثلاثين
33 Trzydzieści trzy ثلاثة وثلاثين
34 Trzydzieści cztery أربعة وثلاثين
35 Trzydzieści pięć خمسة وثلاثين
36 Trzydzieści sześć ستة وثلاثين
37 Trzydzieści siedem سبعة وثلاثون
38 Trzydzieści osiem ثمانية وثلاثون
39 Trzydzieści dziewięć ثلاثين تسعة
40 Czterdzieści أربعون
41 Czterdzieści jeden أربعون واحد
42 Czterdzieści dwa اثنين وأربعين
43 Czterdzieści trzy ثلاثة وأربعون
44 Czterdzieści cztery أربعة وأربعون
45 Czterdzieści pięć خمسة وأربعين
46 Czterdzieści sześć ستة وأربعين
47 Czterdzieści siedem سبعة وأربعون
48 Czterdzieści osiem ثمان وأربعين
49 Czterdzieści dziewięć تسعة وأربعون
50 Pięćdziesiąt خمسون
51 Pięćdziesiąt jeden واحد وخمسون
52 Pięćdziesiąt dwa إثنان وخمسون
53 Pięćdziesiąt trzy ثلاثة وخمسون
54 Pięćdziesiąt cztery أربعة وخمسين
55 Pięćdziesiąt pięć خمسة وخمسون
56 Pięćdziesiąt sześć ستة وخمسون
57 Pięćdziesiąt siedem سبعة وخمسين
58 Pięćdziesiąt osiem ثمانية وخمسون
59 Pięćdziesiąt dziewięć تسعة وخمسون
60 Sześćdziesiąt ستون
61 Sześćdziesiąt jeden إحدى وستين
62 Sześćdziesiąt dwa اثنان وستون
63 Sześćdziesiąt trzy ثلاثة وستون
64 Sześćdziesiąt cztery أربعة وستون
65 Sześćdziesiąt pięć خمسة وستون
66 Sześćdziesiąt sześć ستة وستين
67 Sześćdziesiąt siedem سبعة وستين
68 Sześćdziesiąt osiem ثمانية وستين
69 Sześćdziesiąt dziewięć تسعة وستين
70 Siedemdziesiąt سبعون
71 Siedemdziesiąt jeden سبعين واحد
72 Siedemdziesiąt dwa اثنان وسبعون
73 Siedemdziesiąt trzy ثلاثة وسبعون
74 Siedemdziesiąt cztery أربعة وسبعين
75 Siedemdziesiąt pięć خمسة وسبعون
76 Siedemdziesiąt sześć ستة وسبعين
77 Siedemdziesiąt siedem سبعة وسبعون
78 Siedemdziesiąt osiem ثمانية وسبعين
79 Siedemdziesiąt dziewięć تسعة وسبعون
80 Osiemdziesiąt ثمانون
81 Osiemdziesiąt jeden ثمانون واحد
82 Osiemdziesiąt dwa ثمانين اثنين
83 Osiemdziesiąt trzy وثلاثة وثمانين
84 Osiemdziesiąt cztery ثمانون أربعة
85 Osiemdziesiąt pięć خمسة وثمانون
86 Osiemdziesiąt sześć ستة وثمانون
87 Osiemdziesiąt siedem سبعة وثمانون
88 Osiemdziesiąt osiem ثمانية وثمانون
89 Osiemdziesiąt dziewięć وتسعة وثمانون
90 Dziewięćdziesiąt تسعون
91 Dziewięćdziesiąt jeden تسعين واحد
92 Dziewięćdziesiąt dwa تسعين اثنين
93 Dziewięćdziesiąt trzy ثلاثة وتسعون
94 Dziewięćdziesiąt cztery تسعين أربعة
95 Dziewięćdziesiąt pięć تسعين خمسة
96 Dziewięćdziesiąt sześć ستة وتسعون
97 Dziewięćdziesiąt siedem تسعون سبعة
98 Dziewięćdziesiąt osiem ثمانية وتسعين
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć تسعة وتسعين
100 Sto مائة