Numer Azerbejdżański od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sıfır -
1 Jeden Bir -
2 Dwa Iki -
3 Trzy Üç -
4 Cztery Dörd -
5 Pięć Beş -
6 Sześć Altı -
7 Siedem Yeddi -
8 Osiem Səkkiz -
9 Dziewięć Doqquz -
10 Dziesięć On -
11 Jedenaście On bir -
12 Dwanaście On iki -
13 Trzynaście On üç -
14 Czternaście On dörd -
15 Piętnaście On beş -
16 Szesnaście On altı -
17 Siedemnaście On yeddi -
18 Osiemnaście On səkkiz -
19 Dziewiętnaście On doqquz -
20 Dwadzieścia Iyirmi -
21 Dwadzieścia jeden Iyirmi bir -
22 Dwadzieścia dwa İyirmi iki -
23 Dwadzieścia trzy Iyirmi üç -
24 Dwadzieścia cztery Iyirmi dörd -
25 Dwadzieścia pięć Iyirmi beş -
26 Dwadzieścia sześć Iyirmi altı -
27 Dwadzieścia siedem Iyirmi yeddi -
28 Dwadzieścia osiem Iyirmi səkkiz -
29 Dwadzieścia dziewięć Iyirmi doqquz -
30 Trzydzieści Otuz -
31 Trzydzieści jeden Otuz bir -
32 Trzydzieści dwa Otuz iki -
33 Trzydzieści trzy Otuz üç -
34 Trzydzieści cztery Otuz dörd -
35 Trzydzieści pięć Otuz beş -
36 Trzydzieści sześć Otuz altı -
37 Trzydzieści siedem Otuz yeddi -
38 Trzydzieści osiem Otuz səkkiz -
39 Trzydzieści dziewięć Otuz doqquz -
40 Czterdzieści Qırx -
41 Czterdzieści jeden Qırx bir -
42 Czterdzieści dwa Qırx iki -
43 Czterdzieści trzy Qırx üç -
44 Czterdzieści cztery Qırx dörd -
45 Czterdzieści pięć Qırx beş -
46 Czterdzieści sześć Qırx altı -
47 Czterdzieści siedem Qırx yeddi -
48 Czterdzieści osiem Qırx səkkiz -
49 Czterdzieści dziewięć Qırx doqquz -
50 Pięćdziesiąt Əlli -
51 Pięćdziesiąt jeden Əlli bir -
52 Pięćdziesiąt dwa Əlli iki -
53 Pięćdziesiąt trzy Əlli üç -
54 Pięćdziesiąt cztery Əlli dörd -
55 Pięćdziesiąt pięć Əlli beş -
56 Pięćdziesiąt sześć Əlli altı -
57 Pięćdziesiąt siedem Əlli yeddi -
58 Pięćdziesiąt osiem Əlli səkkiz -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Əlli doqquz -
60 Sześćdziesiąt Altmış -
61 Sześćdziesiąt jeden Altmış bir -
62 Sześćdziesiąt dwa Sixty iki -
63 Sześćdziesiąt trzy Altmış üç -
64 Sześćdziesiąt cztery Altmış dörd -
65 Sześćdziesiąt pięć Altmış beş -
66 Sześćdziesiąt sześć Altmış altı -
67 Sześćdziesiąt siedem Altmış yeddi -
68 Sześćdziesiąt osiem Altmış səkkiz -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Sixty doqquz -
70 Siedemdziesiąt Yetmiş -
71 Siedemdziesiąt jeden Yetmiş bir -
72 Siedemdziesiąt dwa Yetmiş iki -
73 Siedemdziesiąt trzy Yetmiş üç -
74 Siedemdziesiąt cztery Yetmiş dörd -
75 Siedemdziesiąt pięć Yetmiş beş -
76 Siedemdziesiąt sześć Yetmiş altı -
77 Siedemdziesiąt siedem Yetmiş yeddi -
78 Siedemdziesiąt osiem Yetmiş səkkiz -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Yetmiş doqquz -
80 Osiemdziesiąt Səksən -
81 Osiemdziesiąt jeden Səksən bir -
82 Osiemdziesiąt dwa Səksən iki -
83 Osiemdziesiąt trzy Səksən üç -
84 Osiemdziesiąt cztery Səksən dörd -
85 Osiemdziesiąt pięć Səksən beş -
86 Osiemdziesiąt sześć Səksən altı -
87 Osiemdziesiąt siedem Səksən yeddi -
88 Osiemdziesiąt osiem Səksən səkkiz -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Səksən doqquz -
90 Dziewięćdziesiąt Doxsan -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Doxsan bir -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Doxsan iki -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Doxsan üç -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Doxsan dörd -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Doxsan beş -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Doxsan altı -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Doxsan yeddi -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Doxsan səkkiz -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Doxsan doqquz -
100 Sto Yüz -