Numer Baskijski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Jeden Bat -
2 Dwa Bi -
3 Trzy Hiru -
4 Cztery Lau -
5 Pięć Bost -
6 Sześć Sei -
7 Siedem Zazpi -
8 Osiem Zortzi -
9 Dziewięć bederatzi -
10 Dziesięć Hamar -
11 Jedenaście Hamaika -
12 Dwanaście Hamabi -
13 Trzynaście Hamahiru -
14 Czternaście Hamalau -
15 Piętnaście Hamabost -
16 Szesnaście Hamasei -
17 Siedemnaście Hamazazpi -
18 Osiemnaście Hamazortzi -
19 Dziewiętnaście Hemeretzi -
20 Dwadzieścia Hogei -
21 Dwadzieścia jeden Hogei bat -
22 Dwadzieścia dwa Hogei bi -
23 Dwadzieścia trzy Hogei hiru -
24 Dwadzieścia cztery Hogei lau -
25 Dwadzieścia pięć Hogei bost -
26 Dwadzieścia sześć Hogei sei -
27 Dwadzieścia siedem Hogei zazpi -
28 Dwadzieścia osiem Hogei zortzi -
29 Dwadzieścia dziewięć Hogei bederatzi -
30 Trzydzieści Hogeita hamar -
31 Trzydzieści jeden Hogeita bat -
32 Trzydzieści dwa Hogeita bi -
33 Trzydzieści trzy Hogeita hiru -
34 Trzydzieści cztery Hogeita lau -
35 Trzydzieści pięć Hogeita bost -
36 Trzydzieści sześć Hogeita sei -
37 Trzydzieści siedem Hogeita zazpi -
38 Trzydzieści osiem Hogeita zortzi -
39 Trzydzieści dziewięć Hogeita bederatzi -
40 Czterdzieści Berrogei -
41 Czterdzieści jeden Berrogei bat -
42 Czterdzieści dwa Berrogeita bi -
43 Czterdzieści trzy Berrogeita hiru -
44 Czterdzieści cztery Berrogeita lau -
45 Czterdzieści pięć Berrogeita bost -
46 Czterdzieści sześć Berrogeita sei -
47 Czterdzieści siedem Berrogeita zazpi -
48 Czterdzieści osiem Berrogeita zortzi -
49 Czterdzieści dziewięć Berrogeita bederatzi -
50 Pięćdziesiąt Berrogeita -
51 Pięćdziesiąt jeden Berrogeita bat -
52 Pięćdziesiąt dwa Berrogeita bi -
53 Pięćdziesiąt trzy Berrogeita hiru -
54 Pięćdziesiąt cztery Berrogeita lau -
55 Pięćdziesiąt pięć Berrogeita bost -
56 Pięćdziesiąt sześć Berrogeita sei -
57 Pięćdziesiąt siedem Berrogeita zazpi -
58 Pięćdziesiąt osiem Berrogeita zortzi -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Berrogeita bederatzi -
60 Sześćdziesiąt Hirurogei -
61 Sześćdziesiąt jeden Hirurogeita bat -
62 Sześćdziesiąt dwa Hirurogeita bi -
63 Sześćdziesiąt trzy Hirurogeita hiru -
64 Sześćdziesiąt cztery Hirurogeita lau -
65 Sześćdziesiąt pięć Hirurogeita bost -
66 Sześćdziesiąt sześć Hirurogeita sei -
67 Sześćdziesiąt siedem Hirurogeita zazpi -
68 Sześćdziesiąt osiem Hirurogeita zortzi -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Hirurogeita bederatzi -
70 Siedemdziesiąt Hirurogeita -
71 Siedemdziesiąt jeden Hirurogeita hamar bat -
72 Siedemdziesiąt dwa Hirurogeita bi -
73 Siedemdziesiąt trzy Hirurogeita hiru -
74 Siedemdziesiąt cztery Hirurogeita lau -
75 Siedemdziesiąt pięć Hirurogeita hamabost -
76 Siedemdziesiąt sześć Hirurogeita sei -
77 Siedemdziesiąt siedem Hirurogeita zazpi -
78 Siedemdziesiąt osiem Hirurogeita zortzi -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Hirurogeita bederatzi -
80 Osiemdziesiąt Laurogei -
81 Osiemdziesiąt jeden Laurogei bat -
82 Osiemdziesiąt dwa Laurogeita bi -
83 Osiemdziesiąt trzy Laurogeita hiru -
84 Osiemdziesiąt cztery Laurogeita lau -
85 Osiemdziesiąt pięć Laurogeita bost -
86 Osiemdziesiąt sześć Laurogeita sei -
87 Osiemdziesiąt siedem Laurogeita zazpi -
88 Osiemdziesiąt osiem Laurogeita zortzi -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Laurogeita bederatzi -
90 Dziewięćdziesiąt Laurogeita hamar -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Laurogeita bat -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Laurogeita bi -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Laurogeita hiru -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Laurogeita lau -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Laurogeita bost -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Laurogeita sei -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Laurogeita zazpi -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Laurogeita zortzi -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Laurogeita bederatzi -
100 Sto Ehun -