Numer Białoruski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero нуля -
1 Jeden адзін -
2 Dwa два -
3 Trzy тры -
4 Cztery чатыры -
5 Pięć пяць -
6 Sześć шэсць -
7 Siedem сем -
8 Osiem восем -
9 Dziewięć дзевяць -
10 Dziesięć дзесяць -
11 Jedenaście адзінаццаць -
12 Dwanaście дванаццаць -
13 Trzynaście трынаццаць -
14 Czternaście чатырнаццаць -
15 Piętnaście пятнаццаць -
16 Szesnaście шаснаццаць -
17 Siedemnaście семнаццаць -
18 Osiemnaście васемнаццаць -
19 Dziewiętnaście дзевятнаццаць -
20 Dwadzieścia дваццаць -
21 Dwadzieścia jeden дваццаць адзін -
22 Dwadzieścia dwa дваццаць два -
23 Dwadzieścia trzy дваццаць тры -
24 Dwadzieścia cztery дваццаць чатыры -
25 Dwadzieścia pięć дваццаць пяць -
26 Dwadzieścia sześć дваццаць шэсць -
27 Dwadzieścia siedem дваццаць сем -
28 Dwadzieścia osiem дваццаць восем -
29 Dwadzieścia dziewięć дваццаць дзевяць -
30 Trzydzieści трыццаць -
31 Trzydzieści jeden трыццаць адзін -
32 Trzydzieści dwa трыццаць два -
33 Trzydzieści trzy трыццаць тры -
34 Trzydzieści cztery трыццаць чатыры -
35 Trzydzieści pięć трыццаць пяць -
36 Trzydzieści sześć трыццаць шэсць -
37 Trzydzieści siedem трыццаць сем -
38 Trzydzieści osiem трыццаць восем -
39 Trzydzieści dziewięć трыццаць дзевяць -
40 Czterdzieści сорак -
41 Czterdzieści jeden сорак адзін -
42 Czterdzieści dwa сорак два -
43 Czterdzieści trzy сорак тры -
44 Czterdzieści cztery сорак чатыры -
45 Czterdzieści pięć сорак пяць -
46 Czterdzieści sześć сорак шэсць -
47 Czterdzieści siedem сорак сем -
48 Czterdzieści osiem сорак восем -
49 Czterdzieści dziewięć сорак дзевяць -
50 Pięćdziesiąt пяцьдзесят -
51 Pięćdziesiąt jeden пяцьдзесят адзін -
52 Pięćdziesiąt dwa пяцьдзесят два -
53 Pięćdziesiąt trzy пяцьдзесят тры -
54 Pięćdziesiąt cztery пяцьдзесят чатыры -
55 Pięćdziesiąt pięć пяцьдзесят пяць -
56 Pięćdziesiąt sześć пяцьдзесят шэсць -
57 Pięćdziesiąt siedem пяцьдзесят сем -
58 Pięćdziesiąt osiem пяцьдзесят восем -
59 Pięćdziesiąt dziewięć пяцьдзесят дзевяць -
60 Sześćdziesiąt шэсцьдзесят -
61 Sześćdziesiąt jeden шэсцьдзесят адзін -
62 Sześćdziesiąt dwa шэсцьдзесят два -
63 Sześćdziesiąt trzy шэсцьдзесят тры -
64 Sześćdziesiąt cztery шэсцьдзесят чатыры -
65 Sześćdziesiąt pięć шэсцьдзесят пяць -
66 Sześćdziesiąt sześć шэсцьдзесят шэсць -
67 Sześćdziesiąt siedem шэсцьдзесят сем -
68 Sześćdziesiąt osiem шэсцьдзесят восем -
69 Sześćdziesiąt dziewięć шэсцьдзесят дзевяць -
70 Siedemdziesiąt семдзесят -
71 Siedemdziesiąt jeden семдзесят адзін -
72 Siedemdziesiąt dwa семдзесят два -
73 Siedemdziesiąt trzy семдзесят тры -
74 Siedemdziesiąt cztery семдзесят чатыры -
75 Siedemdziesiąt pięć семдзесят пяць -
76 Siedemdziesiąt sześć семдзесят шэсць -
77 Siedemdziesiąt siedem семдзесят сем -
78 Siedemdziesiąt osiem семдзесят восем -
79 Siedemdziesiąt dziewięć семдзесят дзевяць -
80 Osiemdziesiąt восемдзесят -
81 Osiemdziesiąt jeden восемдзесят адзін -
82 Osiemdziesiąt dwa восемдзесят два -
83 Osiemdziesiąt trzy восемдзесят тры -
84 Osiemdziesiąt cztery восемдзесят чатыры -
85 Osiemdziesiąt pięć восемдзесят пяць -
86 Osiemdziesiąt sześć восемдзесят шэсць -
87 Osiemdziesiąt siedem восемдзесят сем -
88 Osiemdziesiąt osiem восемдзесят восем -
89 Osiemdziesiąt dziewięć восемдзесят дзевяць -
90 Dziewięćdziesiąt дзевяноста -
91 Dziewięćdziesiąt jeden дзевяноста адзін -
92 Dziewięćdziesiąt dwa дзевяноста два -
93 Dziewięćdziesiąt trzy дзевяноста тры -
94 Dziewięćdziesiąt cztery дзевяноста чатыры -
95 Dziewięćdziesiąt pięć дзевяноста пяць -
96 Dziewięćdziesiąt sześć дзевяноста шэсць -
97 Dziewięćdziesiąt siedem дзевяноста сем -
98 Dziewięćdziesiąt osiem дзевяноста восем -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć дзевяноста дзевяць -
100 Sto сто -