Numer Bośniacki od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nula -
1 Jeden Jedan -
2 Dwa Dva -
3 Trzy Tri -
4 Cztery četiri -
5 Pięć Pet -
6 Sześć šest -
7 Siedem Sedam -
8 Osiem Osam -
9 Dziewięć Devet -
10 Dziesięć Deset -
11 Jedenaście Jedanaest -
12 Dwanaście Dvanaest -
13 Trzynaście Trinaest -
14 Czternaście četrnaest -
15 Piętnaście Petnaest -
16 Szesnaście šesnaest -
17 Siedemnaście Sedamnaesti -
18 Osiemnaście Osamnaest -
19 Dziewiętnaście Devetnaest -
20 Dwadzieścia Dvadeset -
21 Dwadzieścia jeden Dvadeset jedan -
22 Dwadzieścia dwa Dvadeset dve -
23 Dwadzieścia trzy Dvadeset tri -
24 Dwadzieścia cztery Dvadeset četiri -
25 Dwadzieścia pięć Dvadeset pet -
26 Dwadzieścia sześć Dvadeset šest -
27 Dwadzieścia siedem Dvadeset sedam -
28 Dwadzieścia osiem Dvadeset osam -
29 Dwadzieścia dziewięć Dvadeset devet -
30 Trzydzieści Trideset -
31 Trzydzieści jeden Trideset jedan -
32 Trzydzieści dwa Trideset dva -
33 Trzydzieści trzy Trideset tri -
34 Trzydzieści cztery Trideset četiri -
35 Trzydzieści pięć Trideset pet -
36 Trzydzieści sześć Trideset šest -
37 Trzydzieści siedem Trideset sedam -
38 Trzydzieści osiem Trideset osam -
39 Trzydzieści dziewięć Trideset devet -
40 Czterdzieści četrdeset -
41 Czterdzieści jeden Četrdeset jedan -
42 Czterdzieści dwa Četrdeset dva -
43 Czterdzieści trzy Četrdeset tri -
44 Czterdzieści cztery Četrdeset četiri -
45 Czterdzieści pięć Četrdeset pet -
46 Czterdzieści sześć Četrdeset šest -
47 Czterdzieści siedem Četrdeset sedam -
48 Czterdzieści osiem Četrdeset osam -
49 Czterdzieści dziewięć Četrdeset devet -
50 Pięćdziesiąt Pedeset -
51 Pięćdziesiąt jeden Pedeset jedan -
52 Pięćdziesiąt dwa Pedeset dva -
53 Pięćdziesiąt trzy Pedeset tri -
54 Pięćdziesiąt cztery Pedeset četiri -
55 Pięćdziesiąt pięć Pedeset pet -
56 Pięćdziesiąt sześć Pedeset šest -
57 Pięćdziesiąt siedem Pedeset sedam -
58 Pięćdziesiąt osiem Pedeset osam -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Pedeset devet -
60 Sześćdziesiąt šezdeset -
61 Sześćdziesiąt jeden Šezdeset jedan -
62 Sześćdziesiąt dwa Šezdeset dva -
63 Sześćdziesiąt trzy Šezdeset tri -
64 Sześćdziesiąt cztery Šezdeset četiri -
65 Sześćdziesiąt pięć Šezdeset pet -
66 Sześćdziesiąt sześć Šezdeset šest -
67 Sześćdziesiąt siedem Šezdeset sedam -
68 Sześćdziesiąt osiem Šezdeset osam -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Šezdeset devet -
70 Siedemdziesiąt Sedamdeset -
71 Siedemdziesiąt jeden Sedamdeset jedan -
72 Siedemdziesiąt dwa Sedamdeset dva -
73 Siedemdziesiąt trzy Sedamdeset tri -
74 Siedemdziesiąt cztery Sedamdeset četiri -
75 Siedemdziesiąt pięć Sedamdeset pet -
76 Siedemdziesiąt sześć Sedamdeset šest -
77 Siedemdziesiąt siedem Sedamdeset sedam -
78 Siedemdziesiąt osiem Sedamdeset osam -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Sedamdeset devet -
80 Osiemdziesiąt Osamdeset -
81 Osiemdziesiąt jeden Osamdeset jedan -
82 Osiemdziesiąt dwa Osamdeset dva -
83 Osiemdziesiąt trzy Osamdeset tri -
84 Osiemdziesiąt cztery Osamdeset četiri -
85 Osiemdziesiąt pięć Osamdeset pet -
86 Osiemdziesiąt sześć Osamdeset šest -
87 Osiemdziesiąt siedem Osamdeset sedam -
88 Osiemdziesiąt osiem Osamdeset osam -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Osamdeset devet -
90 Dziewięćdziesiąt Devedeset -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Devedeset jedan -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Devedeset dva -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Devedeset tri -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Devedeset četiri -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Devedeset pet -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Devedeset šest -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Devedeset sedam -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Devedeset osam -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Devedeset devet -
100 Sto Sto -