Numer Cebuano od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Jeden Usa -
2 Dwa Duha ka -
3 Trzy Tulo ka -
4 Cztery Upat ka -
5 Pięć Lima ka -
6 Sześć Unom ka -
7 Siedem Pito ka -
8 Osiem Walo ka -
9 Dziewięć Siyam -
10 Dziesięć Napulo ka mga -
11 Jedenaście Onse -
12 Dwanaście Napulog Duha ka mga -
13 Trzynaście Trese -
14 Czternaście Napulo ug upat ka -
15 Piętnaście Kinse -
16 Szesnaście Napulo ug unom ka -
17 Siedemnaście Sa napulo ug pito -
18 Osiemnaście Sa napulo ug walo -
19 Dziewiętnaście Napulo ug siyam -
20 Dwadzieścia Baynte -
21 Dwadzieścia jeden Baynte sa usa ka -
22 Dwadzieścia dwa Kaluhaan ug duha ka -
23 Dwadzieścia trzy Baynte sa tulo ka -
24 Dwadzieścia cztery Kaluhaan ug upat ka -
25 Dwadzieścia pięć Kaluhaan ug lima ka -
26 Dwadzieścia sześć Baynte unom ka -
27 Dwadzieścia siedem Baynte pito ka -
28 Dwadzieścia osiem Baynte walo ka -
29 Dwadzieścia dziewięć Kaluhaan ug siyam ka -
30 Trzydzieści Katloan -
31 Trzydzieści jeden Katloan ka sa usa ka -
32 Trzydzieści dwa Katloan ug duha ka -
33 Trzydzieści trzy Katloan ka sa tulo ka -
34 Trzydzieści cztery Katloan ug upat ka -
35 Trzydzieści pięć Katloan ka ug lima ka -
36 Trzydzieści sześć Katloan ka sa unom ka -
37 Trzydzieści siedem Katloan ka pito ka -
38 Trzydzieści osiem Katloan walo ka -
39 Trzydzieści dziewięć Katloan ug siyam ka -
40 Czterdzieści Kap-atan -
41 Czterdzieści jeden Kap-atan sa usa ka -
42 Czterdzieści dwa Kap-atan ug duha ka -
43 Czterdzieści trzy Kap-atan sa tulo ka -
44 Czterdzieści cztery Kap-atan ug upat ka -
45 Czterdzieści pięć Kap-atan ug lima ka -
46 Czterdzieści sześć Kap-atan ug unom ka -
47 Czterdzieści siedem Kap-atan ug pito ka -
48 Czterdzieści osiem Kap-atan ug walo ka mga -
49 Czterdzieści dziewięć Kap-atan ug siyam ka -
50 Pięćdziesiąt Kalim-an -
51 Pięćdziesiąt jeden Kalim-an sa usa ka -
52 Pięćdziesiąt dwa Kalim-an sa duha ka mga -
53 Pięćdziesiąt trzy Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Pięćdziesiąt cztery Kalim-an sa upat ka -
55 Pięćdziesiąt pięć Kalim-an sa lima ka -
56 Pięćdziesiąt sześć Kalim-an ug unom ka -
57 Pięćdziesiąt siedem Kalim-an ug pito ka -
58 Pięćdziesiąt osiem Kalim-an sa walo ka -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Kalim-an ug siyam ka -
60 Sześćdziesiąt Kan-uman -
61 Sześćdziesiąt jeden Kan-uman ka sa usa ka -
62 Sześćdziesiąt dwa Kan-uman ug duha ka -
63 Sześćdziesiąt trzy Kan-uman sa tulo ka -
64 Sześćdziesiąt cztery Kan-uman ug upat ka -
65 Sześćdziesiąt pięć Kan-uman ug lima ka -
66 Sześćdziesiąt sześć Kan-uman ug unom ka -
67 Sześćdziesiąt siedem Kan-uman ug pito ka -
68 Sześćdziesiąt osiem Kan-uman ug walo ka mga -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Kan-uman ug siyam ka -
70 Siedemdziesiąt Seventy -
71 Siedemdziesiąt jeden Seventy sa usa ka -
72 Siedemdziesiąt dwa Seventy sa duha ka -
73 Siedemdziesiąt trzy Seventy sa tulo ka -
74 Siedemdziesiąt cztery Seventy sa upat ka -
75 Siedemdziesiąt pięć Kapitoan ug lima ka -
76 Siedemdziesiąt sześć Kapitoan ug unom ka -
77 Siedemdziesiąt siedem Seventy sa pito ka -
78 Siedemdziesiąt osiem Seventy sa walo ka -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Seventy siyam ka -
80 Osiemdziesiąt Otsenta -
81 Osiemdziesiąt jeden Otsenta sa usa ka -
82 Osiemdziesiąt dwa Otsenta duha ka -
83 Osiemdziesiąt trzy Otsenta sa tulo ka -
84 Osiemdziesiąt cztery Otsenta upat ka -
85 Osiemdziesiąt pięć Kawaloan ug lima ka -
86 Osiemdziesiąt sześć Otsenta unom ka -
87 Osiemdziesiąt siedem Otsenta pito ka -
88 Osiemdziesiąt osiem Otsenta walo ka -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Otsenta siyam ka -
90 Dziewięćdziesiąt Kasiyaman -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Nubenta sa usa ka -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Kasiyaman ug duha ka -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Nubenta -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Kasiyaman ug upat ka -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Kasiyaman ug lima ka -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Kasiyaman ug unom ka -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Kasiyaman ug pito ka -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Kasiyaman walo ka -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Kasiyaman ug siyam ka -
100 Sto Usa ka gatus ka -