Numer Duński od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Jeden 3 -
2 Dwa To -
3 Trzy Tre -
4 Cztery Fire -
5 Pięć Fem -
6 Sześć Seks -
7 Siedem Syv -
8 Osiem Otte -
9 Dziewięć Ni -
10 Dziesięć Ti -
11 Jedenaście Elleve -
12 Dwanaście Tolv -
13 Trzynaście Tretten -
14 Czternaście Fjorten -
15 Piętnaście Femten -
16 Szesnaście Seksten -
17 Siedemnaście Sytten -
18 Osiemnaście Atten -
19 Dziewiętnaście Nitten -
20 Dwadzieścia Tyve -
21 Dwadzieścia jeden Tyve én -
22 Dwadzieścia dwa Tyve to -
23 Dwadzieścia trzy Tyve tre -
24 Dwadzieścia cztery Fireogtyve -
25 Dwadzieścia pięć Femogtyve -
26 Dwadzieścia sześć Tyve seks -
27 Dwadzieścia siedem Tyve syv -
28 Dwadzieścia osiem Tyve otte -
29 Dwadzieścia dziewięć Tyve ni -
30 Trzydzieści Tredive -
31 Trzydzieści jeden Enogtredive -
32 Trzydzieści dwa Toogtredive -
33 Trzydzieści trzy Treogtredive -
34 Trzydzieści cztery Fireogtredive -
35 Trzydzieści pięć Femogtredive -
36 Trzydzieści sześć Seksogtredive -
37 Trzydzieści siedem Syvogtredive -
38 Trzydzieści osiem Otteogtredive -
39 Trzydzieści dziewięć Tredive ni -
40 Czterdzieści Fyrre -
41 Czterdzieści jeden Enogfyrre -
42 Czterdzieści dwa Toogfyrre -
43 Czterdzieści trzy Treogfyrre -
44 Czterdzieści cztery Fireogfyrre -
45 Czterdzieści pięć Femogfyrre -
46 Czterdzieści sześć Seksogfyrre -
47 Czterdzieści siedem Syvogfyrre -
48 Czterdzieści osiem Otteogfyrre -
49 Czterdzieści dziewięć Fyrre ni -
50 Pięćdziesiąt Halvtreds -
51 Pięćdziesiąt jeden Fifty ene -
52 Pięćdziesiąt dwa Fifty to -
53 Pięćdziesiąt trzy Fifty tre -
54 Pięćdziesiąt cztery Fifty fire -
55 Pięćdziesiąt pięć Fifty fem -
56 Pięćdziesiąt sześć Fifty seks -
57 Pięćdziesiąt siedem Fifty syv -
58 Pięćdziesiąt osiem Fifty otte -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Fifty ni -
60 Sześćdziesiąt Tress -
61 Sześćdziesiąt jeden Enogtres -
62 Sześćdziesiąt dwa Sixty to -
63 Sześćdziesiąt trzy Treogtres -
64 Sześćdziesiąt cztery Sixty fire -
65 Sześćdziesiąt pięć Sixty fem -
66 Sześćdziesiąt sześć Sixty seks -
67 Sześćdziesiąt siedem Sixty syv -
68 Sześćdziesiąt osiem Sixty otte -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Sixty ni -
70 Siedemdziesiąt Halvfjerds -
71 Siedemdziesiąt jeden Halvfjerds en -
72 Siedemdziesiąt dwa Seventy to -
73 Siedemdziesiąt trzy Halvfjerds tre -
74 Siedemdziesiąt cztery Seventy fire -
75 Siedemdziesiąt pięć Halvfjerds fem -
76 Siedemdziesiąt sześć Halvfjerds seks -
77 Siedemdziesiąt siedem Halvfjerds syv -
78 Siedemdziesiąt osiem Halvfjerds otte -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Halvfjerds ni -
80 Osiemdziesiąt Firs -
81 Osiemdziesiąt jeden Firs ene -
82 Osiemdziesiąt dwa Firs to -
83 Osiemdziesiąt trzy Eighty tre -
84 Osiemdziesiąt cztery Eighty fire -
85 Osiemdziesiąt pięć Eighty fem -
86 Osiemdziesiąt sześć Firs seks -
87 Osiemdziesiąt siedem Firs syv -
88 Osiemdziesiąt osiem Eighty otte -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Firs ni -
90 Dziewięćdziesiąt Ninety -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Halvfems én -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Halvfems to -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Ninety tre -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Halvfems fire -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Ninety fem -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Ninety Six -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Ninety syv -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Halvfems otte -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Ninety Nine -
100 Sto Et hundrede -