Numer Esperanto od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulo -
1 Jeden Unu -
2 Dwa Du -
3 Trzy Tri -
4 Cztery Kvar -
5 Pięć Kvin -
6 Sześć Ses -
7 Siedem Sep -
8 Osiem Ok -
9 Dziewięć Naŭ -
10 Dziesięć Dek -
11 Jedenaście Levas -
12 Dwanaście Dekdu -
13 Trzynaście Thirteen -
14 Czternaście Dek kvar -
15 Piętnaście Dek kvin -
16 Szesnaście Dekses -
17 Siedemnaście Deksep -
18 Osiemnaście Dekok -
19 Dziewiętnaście Deknaŭ -
20 Dwadzieścia Dudek -
21 Dwadzieścia jeden Dudek unu -
22 Dwadzieścia dwa Dudek du -
23 Dwadzieścia trzy Dudek tri -
24 Dwadzieścia cztery Dudek kvar -
25 Dwadzieścia pięć Dudek kvin -
26 Dwadzieścia sześć Dudek ses -
27 Dwadzieścia siedem Dudek sep -
28 Dwadzieścia osiem Dudek ok -
29 Dwadzieścia dziewięć Dudek naŭ -
30 Trzydzieści Tridek -
31 Trzydzieści jeden Tridek unu -
32 Trzydzieści dwa Tridek du -
33 Trzydzieści trzy Tridek tri -
34 Trzydzieści cztery Tridek kvar -
35 Trzydzieści pięć Tridek kvin -
36 Trzydzieści sześć Tridek ses -
37 Trzydzieści siedem Tridek sep -
38 Trzydzieści osiem Tridek ok -
39 Trzydzieści dziewięć Tridek naŭ -
40 Czterdzieści Kvardek -
41 Czterdzieści jeden Kvardek unu -
42 Czterdzieści dwa Kvardek du -
43 Czterdzieści trzy Kvardek tri -
44 Czterdzieści cztery Kvardek kvar -
45 Czterdzieści pięć Kvardek kvin -
46 Czterdzieści sześć Kvardek ses -
47 Czterdzieści siedem Kvardek sep -
48 Czterdzieści osiem Kvardek ok -
49 Czterdzieści dziewięć Kvardek naŭ -
50 Pięćdziesiąt Kvindek -
51 Pięćdziesiąt jeden Kvindek unu -
52 Pięćdziesiąt dwa Kvindek du -
53 Pięćdziesiąt trzy Kvindek tri -
54 Pięćdziesiąt cztery Kvindek kvar -
55 Pięćdziesiąt pięć Kvindek kvin -
56 Pięćdziesiąt sześć Kvindek ses -
57 Pięćdziesiąt siedem Kvindek sep -
58 Pięćdziesiąt osiem Kvindek ok -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Kvindek naŭ -
60 Sześćdziesiąt Sesdek -
61 Sześćdziesiąt jeden Sesdek unu -
62 Sześćdziesiąt dwa Sesdek du -
63 Sześćdziesiąt trzy Sesdek tri -
64 Sześćdziesiąt cztery Sesdek kvar -
65 Sześćdziesiąt pięć Sesdek kvin -
66 Sześćdziesiąt sześć Sesdek ses -
67 Sześćdziesiąt siedem Sesdek sep -
68 Sześćdziesiąt osiem Sesdek ok -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Sesdek naŭ -
70 Siedemdziesiąt Sepdek -
71 Siedemdziesiąt jeden Sepdek unu -
72 Siedemdziesiąt dwa Sepdek du -
73 Siedemdziesiąt trzy Sepdek tri -
74 Siedemdziesiąt cztery Sepdek kvar -
75 Siedemdziesiąt pięć Sepdek kvin -
76 Siedemdziesiąt sześć Sepdek ses -
77 Siedemdziesiąt siedem Sepdek sep -
78 Siedemdziesiąt osiem Sepdek ok -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Sepdek naŭ -
80 Osiemdziesiąt Okdek -
81 Osiemdziesiąt jeden Okdek unu -
82 Osiemdziesiąt dwa Okdek du -
83 Osiemdziesiąt trzy Okdek tri -
84 Osiemdziesiąt cztery Okdek kvar -
85 Osiemdziesiąt pięć Okdek kvin -
86 Osiemdziesiąt sześć Okdek ses -
87 Osiemdziesiąt siedem Okdek sep -
88 Osiemdziesiąt osiem Okdek ok -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Okdek naŭ -
90 Dziewięćdziesiąt Naŭdek -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Naŭdek unu -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Naŭdek du -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Naŭdek tri -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Naŭdek kvar -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Naŭdek kvin -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Naŭdek ses -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Naŭdek sep -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Naŭdek ok -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Naŭdek naŭ -
100 Sto Cent -