Numer Estoński od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero null -
1 Jeden üks -
2 Dwa Kaks -
3 Trzy Kolm -
4 Cztery Neli -
5 Pięć Viis -
6 Sześć Kuus -
7 Siedem Seitse -
8 Osiem Kaheksa -
9 Dziewięć üheksa -
10 Dziesięć Kümme -
11 Jedenaście üksteist -
12 Dwanaście Kaksteist -
13 Trzynaście Kolmteist -
14 Czternaście Neliteist -
15 Piętnaście Viisteist -
16 Szesnaście Kuusteist -
17 Siedemnaście Seitseteist -
18 Osiemnaście Kaheksateist -
19 Dziewiętnaście üheksateist -
20 Dwadzieścia Kakskümmend -
21 Dwadzieścia jeden Kakskümmend üks -
22 Dwadzieścia dwa Kakskümmend kaks -
23 Dwadzieścia trzy Kakskümmend kolm -
24 Dwadzieścia cztery Kakskümmend neli -
25 Dwadzieścia pięć Kakskümmend viis -
26 Dwadzieścia sześć Kakskümmend kuus -
27 Dwadzieścia siedem Kakskümmend seitse -
28 Dwadzieścia osiem Kakskümmend kaheksa -
29 Dwadzieścia dziewięć Kakskümmend üheksa -
30 Trzydzieści Kolmkümmend -
31 Trzydzieści jeden Kolmkümmend üks -
32 Trzydzieści dwa Kolmkümmend kaks -
33 Trzydzieści trzy Kolmkümmend kolm -
34 Trzydzieści cztery Kolmkümmend neli -
35 Trzydzieści pięć Kolmkümmend viis -
36 Trzydzieści sześć Kolmkümmend kuus -
37 Trzydzieści siedem Kolmkümmend seitse -
38 Trzydzieści osiem Kolmkümmend kaheksa -
39 Trzydzieści dziewięć Kolmkümmend üheksa -
40 Czterdzieści Nelikümmend -
41 Czterdzieści jeden Nelikümmend üks -
42 Czterdzieści dwa Nelikümmend kaks -
43 Czterdzieści trzy Nelikümmend kolm -
44 Czterdzieści cztery Nelikümmend neli -
45 Czterdzieści pięć Nelikümmend viis -
46 Czterdzieści sześć Nelikümmend kuus -
47 Czterdzieści siedem Nelikümmend seitse -
48 Czterdzieści osiem Nelikümmend kaheksa -
49 Czterdzieści dziewięć Nelikümmend üheksa -
50 Pięćdziesiąt Viiskümmend -
51 Pięćdziesiąt jeden Viiskümmend üks -
52 Pięćdziesiąt dwa Viiskümmend kaks -
53 Pięćdziesiąt trzy Viiskümmend kolm -
54 Pięćdziesiąt cztery Viiskümmend neli -
55 Pięćdziesiąt pięć Viiskümmend viis -
56 Pięćdziesiąt sześć Viiskümmend kuus -
57 Pięćdziesiąt siedem Viiskümmend seitse -
58 Pięćdziesiąt osiem Viiskümmend kaheksa -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Viiskümmend üheksa -
60 Sześćdziesiąt Kuuskümmend -
61 Sześćdziesiąt jeden Kuuskümmend üks -
62 Sześćdziesiąt dwa Kuuskümmend kaks -
63 Sześćdziesiąt trzy Kuuskümmend kolm -
64 Sześćdziesiąt cztery Kuuskümmend neli -
65 Sześćdziesiąt pięć Kuuskümmend viis -
66 Sześćdziesiąt sześć Kuuskümmend kuus -
67 Sześćdziesiąt siedem Kuuskümmend seitse -
68 Sześćdziesiąt osiem Kuuskümmend kaheksa -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Kuuskümmend üheksa -
70 Siedemdziesiąt Seitsekümmend -
71 Siedemdziesiąt jeden Seitsekümmend üks -
72 Siedemdziesiąt dwa Seitsekümmend kaks -
73 Siedemdziesiąt trzy Seitsekümmend kolm -
74 Siedemdziesiąt cztery Seitsekümmend neli -
75 Siedemdziesiąt pięć Seitsekümmend viis -
76 Siedemdziesiąt sześć Seitsekümmend kuus -
77 Siedemdziesiąt siedem Seitsekümmend seitse -
78 Siedemdziesiąt osiem Seitsekümmend kaheksa -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Seitsekümmend üheksa -
80 Osiemdziesiąt Kaheksakümmend -
81 Osiemdziesiąt jeden Kaheksakümmend üks -
82 Osiemdziesiąt dwa Kaheksakümmend kaks -
83 Osiemdziesiąt trzy Kaheksakümmend kolm -
84 Osiemdziesiąt cztery Kaheksakümmend neli -
85 Osiemdziesiąt pięć Kaheksakümmend viis -
86 Osiemdziesiąt sześć Kaheksakümmend kuus -
87 Osiemdziesiąt siedem Kaheksakümmend seitse -
88 Osiemdziesiąt osiem Kaheksakümmend kaheksa -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Kaheksakümmend üheksa -
90 Dziewięćdziesiąt Üheksakümmend -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Üheksakümmend üks -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Üheksakümmend kaks -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Üheksakümmend kolm -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Üheksakümmend neli -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Üheksakümmend viis -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Üheksakümmend kuus -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Üheksakümmend seitse -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Üheksakümmend kaheksa -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Üheksakümmend üheksa -
100 Sto Sada -