Numer Filipiński od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sero -
1 Jeden Isa -
2 Dwa Dalawa -
3 Trzy Tatlo -
4 Cztery Apat -
5 Pięć Lima -
6 Sześć Anim -
7 Siedem Pito -
8 Osiem Walo -
9 Dziewięć Siyam -
10 Dziesięć Sampu -
11 Jedenaście Labing-isa -
12 Dwanaście Dose -
13 Trzynaście Labintatlo -
14 Czternaście Labing-apat -
15 Piętnaście Labinlima -
16 Szesnaście Labing-anim -
17 Siedemnaście Disisyete -
18 Osiemnaście Labing-walo -
19 Dziewiętnaście Labinsiyam -
20 Dwadzieścia Dalwampu -
21 Dwadzieścia jeden Dalawampung isa -
22 Dwadzieścia dwa Dalawampung dalawang -
23 Dwadzieścia trzy Dalawampung tatlong -
24 Dwadzieścia cztery Dalawampung apat -
25 Dwadzieścia pięć Dalawampu't limang -
26 Dwadzieścia sześć Dalawampung anim -
27 Dwadzieścia siedem Dalawampung pitong -
28 Dwadzieścia osiem Dalawampung sa walong -
29 Dwadzieścia dziewięć Dalawampung siyam -
30 Trzydzieści Tatlumpu -
31 Trzydzieści jeden Tatlumpung isa -
32 Trzydzieści dwa Tatlumpung dalawang -
33 Trzydzieści trzy Tatlumpung tatlong -
34 Trzydzieści cztery Tatlumpung apat -
35 Trzydzieści pięć Tatlumpung limang -
36 Trzydzieści sześć Tatlumpung anim -
37 Trzydzieści siedem Tatlumpung pitong -
38 Trzydzieści osiem Tatlumpung walong -
39 Trzydzieści dziewięć Tatlumpung siyam -
40 Czterdzieści Apatnapu -
41 Czterdzieści jeden Apatnapung isa -
42 Czterdzieści dwa Apatnapung dalawang -
43 Czterdzieści trzy Apatnapung tatlong -
44 Czterdzieści cztery Apatnapung apat -
45 Czterdzieści pięć Apatnapung limang -
46 Czterdzieści sześć Apatnapung anim -
47 Czterdzieści siedem Apatnapung pitong -
48 Czterdzieści osiem Apatnapung walong -
49 Czterdzieści dziewięć Apatnapung siyam -
50 Pięćdziesiąt Limampu -
51 Pięćdziesiąt jeden Limampung isa -
52 Pięćdziesiąt dwa Limampung dalawang -
53 Pięćdziesiąt trzy Limampung tatlong -
54 Pięćdziesiąt cztery Limampung apat -
55 Pięćdziesiąt pięć Limampung limang -
56 Pięćdziesiąt sześć Limampung anim -
57 Pięćdziesiąt siedem Limampung pitong -
58 Pięćdziesiąt osiem Limampung walong -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Limampung siyam -
60 Sześćdziesiąt Sesenta -
61 Sześćdziesiąt jeden Animnapung isa -
62 Sześćdziesiąt dwa Animnapung dalawang -
63 Sześćdziesiąt trzy Animnapung tatlong -
64 Sześćdziesiąt cztery Animnapung apat -
65 Sześćdziesiąt pięć Animnapung limang -
66 Sześćdziesiąt sześć Animnapung anim -
67 Sześćdziesiąt siedem Animnapung pitong -
68 Sześćdziesiąt osiem Animnapung walong -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Animnapung siyam -
70 Siedemdziesiąt Setenta -
71 Siedemdziesiąt jeden Pitumpu't isa -
72 Siedemdziesiąt dwa Pitumpu't dalawang -
73 Siedemdziesiąt trzy Pitumpu't tatlong -
74 Siedemdziesiąt cztery Pitumpu't apat -
75 Siedemdziesiąt pięć Pitumpu't limang -
76 Siedemdziesiąt sześć Pitumpu't anim -
77 Siedemdziesiąt siedem Pitumpu't pitong -
78 Siedemdziesiąt osiem Pitumpu't walong -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Pitumpu't siyam -
80 Osiemdziesiąt Otsenta -
81 Osiemdziesiąt jeden Otsenta isa -
82 Osiemdziesiąt dwa Otsenta dalawang -
83 Osiemdziesiąt trzy Otsenta tatlong -
84 Osiemdziesiąt cztery Otsenta apat -
85 Osiemdziesiąt pięć Otsenta limang -
86 Osiemdziesiąt sześć Otsenta anim -
87 Osiemdziesiąt siedem Eighty pitong -
88 Osiemdziesiąt osiem Otsenta walong -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Otsenta siyam -
90 Dziewięćdziesiąt Siyamnapu -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Siyamnapung isa -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Siyamnapung dalawang -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Siyamnapung tatlong -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Siyamnapung apat -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Siyamnapung limang -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Siyamnapung anim -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Siyamnapung pitong -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Siyamnapung walong -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Siyamnapung siyam -
100 Sto Isang daan -