Numer Fiński od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Jeden Yksi
2 Dwa Kaksi
3 Trzy Kolme
4 Cztery Neljä
5 Pięć Viisi
6 Sześć Kuusi
7 Siedem Seitsemän
8 Osiem Kahdeksan
9 Dziewięć Yhdeksän
10 Dziesięć Kymmenen
11 Jedenaście Yksitoista
12 Dwanaście Kaksitoista
13 Trzynaście Kolmetoista
14 Czternaście Neljätoista
15 Piętnaście Viisitoista
16 Szesnaście Kuusitoista
17 Siedemnaście Seitsemäntoista
18 Osiemnaście Kahdeksantoista
19 Dziewiętnaście Yhdeksäntoista
20 Dwadzieścia Kaksikymmentä
21 Dwadzieścia jeden Kaksikymmentäyksi
22 Dwadzieścia dwa Kaksikymmentäkaksi
23 Dwadzieścia trzy Kaksikymmentä kolme
24 Dwadzieścia cztery Kaksikymmentäneljä
25 Dwadzieścia pięć Kaksikymmentäviisi
26 Dwadzieścia sześć Kaksikymmentä kuusi
27 Dwadzieścia siedem Kaksikymmentä seitsemän
28 Dwadzieścia osiem Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dwadzieścia dziewięć Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trzydzieści Kolmekymmentä
31 Trzydzieści jeden Kolmekymmentäyksi
32 Trzydzieści dwa Kolmekymmentäkaksi
33 Trzydzieści trzy Kolmekymmentä kolme
34 Trzydzieści cztery Kolmekymmentä neljä
35 Trzydzieści pięć Kolmekymmentä viisi
36 Trzydzieści sześć Kolmekymmentä kuusi
37 Trzydzieści siedem Kolmekymmentäseitsemän
38 Trzydzieści osiem Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trzydzieści dziewięć Kolmekymmentä yhdeksän
40 Czterdzieści Neljäkymmentä
41 Czterdzieści jeden Neljäkymmentä yksi
42 Czterdzieści dwa Neljäkymmentä kaksi
43 Czterdzieści trzy Neljäkymmentä kolme
44 Czterdzieści cztery Neljäkymmentä neljä
45 Czterdzieści pięć Neljäkymmentäviisi
46 Czterdzieści sześć Neljäkymmentä kuusi
47 Czterdzieści siedem Neljäkymmentä seitsemän
48 Czterdzieści osiem Neljäkymmentä kahdeksan
49 Czterdzieści dziewięć Neljäkymmentä yhdeksän
50 Pięćdziesiąt Viisikymmentä
51 Pięćdziesiąt jeden Viisikymmentä yksi
52 Pięćdziesiąt dwa Viisikymmentä kaksi
53 Pięćdziesiąt trzy Viisikymmentä kolme
54 Pięćdziesiąt cztery Viisikymmentä neljä
55 Pięćdziesiąt pięć Viisikymmentä viisi
56 Pięćdziesiąt sześć Viisikymmentä kuusi
57 Pięćdziesiąt siedem Viisikymmentä seitsemän
58 Pięćdziesiąt osiem Viisikymmentä kahdeksan
59 Pięćdziesiąt dziewięć Viisikymmentä yhdeksän
60 Sześćdziesiąt Kuusikymmentä
61 Sześćdziesiąt jeden Kuusikymmentä yksi
62 Sześćdziesiąt dwa Kuusikymmentä kaksi
63 Sześćdziesiąt trzy Kuusikymmentäkolme
64 Sześćdziesiąt cztery Kuusikymmentä neljä
65 Sześćdziesiąt pięć Kuusikymmentä viisi
66 Sześćdziesiąt sześć Kuusikymmentä kuusi
67 Sześćdziesiąt siedem Kuusikymmentä seitsemän
68 Sześćdziesiąt osiem Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sześćdziesiąt dziewięć Kuusikymmentä yhdeksän
70 Siedemdziesiąt Seitsemänkymmentä
71 Siedemdziesiąt jeden Seitsemänkymmentä yksi
72 Siedemdziesiąt dwa Seitsemänkymmentä kaksi
73 Siedemdziesiąt trzy Seitsemänkymmentä kolme
74 Siedemdziesiąt cztery Seitsemänkymmentä neljä
75 Siedemdziesiąt pięć Seitsemänkymmentä viisi
76 Siedemdziesiąt sześć Seitsemänkymmentä kuusi
77 Siedemdziesiąt siedem Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Siedemdziesiąt osiem Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Siedemdziesiąt dziewięć Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Osiemdziesiąt Kahdeksankymmentä
81 Osiemdziesiąt jeden Kahdeksankymmentä yksi
82 Osiemdziesiąt dwa Kahdeksankymmentä kaksi
83 Osiemdziesiąt trzy Kahdeksankymmentä kolme
84 Osiemdziesiąt cztery Kahdeksankymmentä neljä
85 Osiemdziesiąt pięć Kahdeksankymmentä viisi
86 Osiemdziesiąt sześć Kahdeksankymmentä kuusi
87 Osiemdziesiąt siedem Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Osiemdziesiąt osiem Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Osiemdziesiąt dziewięć Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Dziewięćdziesiąt Yhdeksänkymmentä
91 Dziewięćdziesiąt jeden Yhdeksänkymmentäyksi
92 Dziewięćdziesiąt dwa Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Dziewięćdziesiąt trzy Ninety kolme
94 Dziewięćdziesiąt cztery Ninety neljä
95 Dziewięćdziesiąt pięć Yhdeksänkymmentä viisi
96 Dziewięćdziesiąt sześć Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Dziewięćdziesiąt siedem Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Dziewięćdziesiąt osiem Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Sto Sata