Numer Holenderski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Jeden één -
2 Dwa Twee -
3 Trzy Drie -
4 Cztery Vier -
5 Pięć Vijf -
6 Sześć Zes -
7 Siedem Zeven -
8 Osiem Acht -
9 Dziewięć Negen -
10 Dziesięć Tien -
11 Jedenaście Elf -
12 Dwanaście Twaalf -
13 Trzynaście Dertien -
14 Czternaście Veertien -
15 Piętnaście Vijftien -
16 Szesnaście Zestien -
17 Siedemnaście Zeventien -
18 Osiemnaście Achttien -
19 Dziewiętnaście Negentien -
20 Dwadzieścia Twintig -
21 Dwadzieścia jeden Eenentwintig -
22 Dwadzieścia dwa Tweeëntwintig -
23 Dwadzieścia trzy Drieëntwintig -
24 Dwadzieścia cztery Vierentwintig -
25 Dwadzieścia pięć Vijfentwintig -
26 Dwadzieścia sześć Zesentwintig -
27 Dwadzieścia siedem Zevenentwintig -
28 Dwadzieścia osiem Achtentwintig -
29 Dwadzieścia dziewięć Negenentwintig -
30 Trzydzieści Dertig -
31 Trzydzieści jeden Eenendertig -
32 Trzydzieści dwa Tweeëndertig -
33 Trzydzieści trzy Drieëndertig -
34 Trzydzieści cztery Vierendertig -
35 Trzydzieści pięć Vijfendertig -
36 Trzydzieści sześć Zesendertig -
37 Trzydzieści siedem Zevenendertig -
38 Trzydzieści osiem Achtendertig -
39 Trzydzieści dziewięć Negenendertig -
40 Czterdzieści Veertig -
41 Czterdzieści jeden Eenenveertig -
42 Czterdzieści dwa Tweeenveertig -
43 Czterdzieści trzy Drieënveertig -
44 Czterdzieści cztery Vierenveertig -
45 Czterdzieści pięć Vijfenveertig -
46 Czterdzieści sześć Zesenveertig -
47 Czterdzieści siedem Zevenenveertig -
48 Czterdzieści osiem Achtenveertig -
49 Czterdzieści dziewięć Negenenveertig -
50 Pięćdziesiąt Vijftig -
51 Pięćdziesiąt jeden Eenenvijftig -
52 Pięćdziesiąt dwa Tweeënvijftig -
53 Pięćdziesiąt trzy Drieënvijftig -
54 Pięćdziesiąt cztery Vierenvijftig -
55 Pięćdziesiąt pięć Vijfenvijftig -
56 Pięćdziesiąt sześć Zesenvijftig -
57 Pięćdziesiąt siedem Zevenenvijftig -
58 Pięćdziesiąt osiem Achtenvijftig -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Negenenvijftig -
60 Sześćdziesiąt Zestig -
61 Sześćdziesiąt jeden Eenenzestig -
62 Sześćdziesiąt dwa Tweeënzestig -
63 Sześćdziesiąt trzy Drieënzestig -
64 Sześćdziesiąt cztery Vierenzestig -
65 Sześćdziesiąt pięć Vijfenzestig -
66 Sześćdziesiąt sześć Zesenzestig -
67 Sześćdziesiąt siedem Zevenenzestig -
68 Sześćdziesiąt osiem Achtenzestig -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Negenenzestig -
70 Siedemdziesiąt Zeventig -
71 Siedemdziesiąt jeden Eenenzeventig -
72 Siedemdziesiąt dwa Tweeënzeventig -
73 Siedemdziesiąt trzy Zeventig drie -
74 Siedemdziesiąt cztery Vierenzeventig -
75 Siedemdziesiąt pięć Vijfenzeventig -
76 Siedemdziesiąt sześć Zesenzeventig -
77 Siedemdziesiąt siedem Zeventig zeven -
78 Siedemdziesiąt osiem Achtenzeventig -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Negenenzeventig -
80 Osiemdziesiąt Tachtig -
81 Osiemdziesiąt jeden Eenentachtig -
82 Osiemdziesiąt dwa Tweeëntachtig -
83 Osiemdziesiąt trzy Drieëntachtig -
84 Osiemdziesiąt cztery Vierentachtig -
85 Osiemdziesiąt pięć Vijfentachtig -
86 Osiemdziesiąt sześć Zesentachtig -
87 Osiemdziesiąt siedem Zevenentachtig -
88 Osiemdziesiąt osiem Achtentachtig -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Negenentachtig -
90 Dziewięćdziesiąt Negentig -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Eenennegentig -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Tweeënnegentig -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Drieënnegentig -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Vierennegentig -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Vijfennegentig -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Zesennegentig -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Negentig zeven -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Achtennegentig -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Negenennegentig -
100 Sto Honderd -