Numer Indonezyjski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nol -
1 Jeden Satu -
2 Dwa Dua -
3 Trzy Tiga -
4 Cztery Empat -
5 Pięć Lima -
6 Sześć Enam -
7 Siedem Tujuh -
8 Osiem Delapan -
9 Dziewięć Sembilan -
10 Dziesięć Sepuluh -
11 Jedenaście Sebelas -
12 Dwanaście Dua Belas -
13 Trzynaście Tiga Belas -
14 Czternaście Empat Belas -
15 Piętnaście Lima Belas -
16 Szesnaście Enam Belas -
17 Siedemnaście Tujuh Belas -
18 Osiemnaście Delapan Belas -
19 Dziewiętnaście Sembilan Belas -
20 Dwadzieścia Dua Puluh -
21 Dwadzieścia jeden Dua puluh satu -
22 Dwadzieścia dwa Dua puluh dua -
23 Dwadzieścia trzy Dua puluh tiga -
24 Dwadzieścia cztery Dua puluh empat -
25 Dwadzieścia pięć Dua puluh lima -
26 Dwadzieścia sześć Dua puluh enam -
27 Dwadzieścia siedem Dua puluh tujuh -
28 Dwadzieścia osiem Dua puluh delapan -
29 Dwadzieścia dziewięć Dua puluh sembilan -
30 Trzydzieści Tiga Puluh -
31 Trzydzieści jeden Tiga puluh satu -
32 Trzydzieści dwa Tiga puluh dua -
33 Trzydzieści trzy Tiga puluh tiga -
34 Trzydzieści cztery Tiga puluh empat -
35 Trzydzieści pięć Tiga puluh lima -
36 Trzydzieści sześć Tiga puluh enam -
37 Trzydzieści siedem Tiga puluh tujuh -
38 Trzydzieści osiem Tiga puluh delapan -
39 Trzydzieści dziewięć Tiga puluh sembilan -
40 Czterdzieści Empat Puluh -
41 Czterdzieści jeden Empat puluh satu -
42 Czterdzieści dwa Empat puluh dua -
43 Czterdzieści trzy Empat puluh tiga -
44 Czterdzieści cztery Empat puluh empat -
45 Czterdzieści pięć Empat puluh lima -
46 Czterdzieści sześć Empat puluh enam -
47 Czterdzieści siedem Empat puluh tujuh -
48 Czterdzieści osiem Empat puluh delapan -
49 Czterdzieści dziewięć Empat puluh sembilan -
50 Pięćdziesiąt Lima Puluh -
51 Pięćdziesiąt jeden Lima puluh satu -
52 Pięćdziesiąt dwa Lima puluh dua -
53 Pięćdziesiąt trzy Lima puluh tiga -
54 Pięćdziesiąt cztery Lima puluh empat -
55 Pięćdziesiąt pięć Lima puluh lima -
56 Pięćdziesiąt sześć Lima puluh enam -
57 Pięćdziesiąt siedem Lima puluh tujuh -
58 Pięćdziesiąt osiem Lima puluh delapan -
59 Pięćdziesiąt dziewięć Lima puluh sembilan -
60 Sześćdziesiąt Enam Puluh -
61 Sześćdziesiąt jeden Enam puluh satu -
62 Sześćdziesiąt dwa Enam puluh dua -
63 Sześćdziesiąt trzy Enam puluh tiga -
64 Sześćdziesiąt cztery Enam puluh empat -
65 Sześćdziesiąt pięć Enam puluh lima -
66 Sześćdziesiąt sześć Enam puluh enam -
67 Sześćdziesiąt siedem Enam puluh tujuh -
68 Sześćdziesiąt osiem Enam puluh delapan -
69 Sześćdziesiąt dziewięć Enam puluh sembilan -
70 Siedemdziesiąt Tujuh Puluh -
71 Siedemdziesiąt jeden Tujuh puluh satu -
72 Siedemdziesiąt dwa Tujuh puluh dua -
73 Siedemdziesiąt trzy Tujuh puluh tiga -
74 Siedemdziesiąt cztery Tujuh puluh empat -
75 Siedemdziesiąt pięć Tujuh puluh lima -
76 Siedemdziesiąt sześć Tujuh puluh enam -
77 Siedemdziesiąt siedem Tujuh puluh tujuh -
78 Siedemdziesiąt osiem Tujuh puluh delapan -
79 Siedemdziesiąt dziewięć Tujuh puluh sembilan -
80 Osiemdziesiąt Delapan Puluh -
81 Osiemdziesiąt jeden Delapan puluh satu -
82 Osiemdziesiąt dwa Delapan puluh dua -
83 Osiemdziesiąt trzy Delapan puluh tiga -
84 Osiemdziesiąt cztery Delapan puluh empat -
85 Osiemdziesiąt pięć Delapan puluh lima -
86 Osiemdziesiąt sześć Delapan puluh enam -
87 Osiemdziesiąt siedem Delapan puluh tujuh -
88 Osiemdziesiąt osiem Delapan puluh delapan -
89 Osiemdziesiąt dziewięć Delapan puluh sembilan -
90 Dziewięćdziesiąt Sembilan Puluh -
91 Dziewięćdziesiąt jeden Sembilan puluh satu -
92 Dziewięćdziesiąt dwa Sembilan puluh dua -
93 Dziewięćdziesiąt trzy Sembilan puluh tiga -
94 Dziewięćdziesiąt cztery Sembilan puluh empat -
95 Dziewięćdziesiąt pięć Sembilan puluh lima -
96 Dziewięćdziesiąt sześć Sembilan puluh enam -
97 Dziewięćdziesiąt siedem Sembilan puluh tujuh -
98 Dziewięćdziesiąt osiem Sembilan puluh delapan -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć Sembilan puluh sembilan -
100 Sto Seratus -