Numer Ormiański od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero զրո -
1 Jeden մեկ -
2 Dwa երկու -
3 Trzy երեք -
4 Cztery չորս -
5 Pięć հինգ -
6 Sześć վեց -
7 Siedem յոթ -
8 Osiem ութ -
9 Dziewięć ինը -
10 Dziesięć տասը -
11 Jedenaście տասնմեկ -
12 Dwanaście տասներկու -
13 Trzynaście տասներորդ -
14 Czternaście տասնչորս -
15 Piętnaście տասնհինգ -
16 Szesnaście տասնվեց -
17 Siedemnaście տասնյոթ -
18 Osiemnaście տասնութ -
19 Dziewiętnaście տասնինն -
20 Dwadzieścia քսան -
21 Dwadzieścia jeden քսան -
22 Dwadzieścia dwa քսան երկու -
23 Dwadzieścia trzy քսաներեք -
24 Dwadzieścia cztery քսանչորս -
25 Dwadzieścia pięć քսանհինգ -
26 Dwadzieścia sześć քսանվեց -
27 Dwadzieścia siedem քսան յոթ -
28 Dwadzieścia osiem քսան ութ -
29 Dwadzieścia dziewięć քսանինը -
30 Trzydzieści երեսուն -
31 Trzydzieści jeden երեսուն մեկ -
32 Trzydzieści dwa երեսուն երկու -
33 Trzydzieści trzy երեսուն երեք -
34 Trzydzieści cztery երեսուն չորս -
35 Trzydzieści pięć երեսուն հինգ -
36 Trzydzieści sześć երեսուն վեց -
37 Trzydzieści siedem երեսուն յոթ -
38 Trzydzieści osiem երեսուն ութ -
39 Trzydzieści dziewięć երեսուն ինը -
40 Czterdzieści քառասուն -
41 Czterdzieści jeden քառասունմեկ -
42 Czterdzieści dwa քառասուներկու -
43 Czterdzieści trzy քառասուներեք -
44 Czterdzieści cztery քառասունչորս -
45 Czterdzieści pięć քառասունհինգ -
46 Czterdzieści sześć քառասունվեց -
47 Czterdzieści siedem քառասունյոթ -
48 Czterdzieści osiem քառասունութ -
49 Czterdzieści dziewięć քառասուն ինը -
50 Pięćdziesiąt հիսուն -
51 Pięćdziesiąt jeden հիսունմեկ -
52 Pięćdziesiąt dwa Հիսուն երկու -
53 Pięćdziesiąt trzy Հիսուն երեք -
54 Pięćdziesiąt cztery հիսունչորս -
55 Pięćdziesiąt pięć հիսունհինգ -
56 Pięćdziesiąt sześć հիսուն վեց -
57 Pięćdziesiąt siedem հիսունյոթ -
58 Pięćdziesiąt osiem հիսուն ութ -
59 Pięćdziesiąt dziewięć հիսուն ինը -
60 Sześćdziesiąt վաթսուն -
61 Sześćdziesiąt jeden վաթսուն մեկ -
62 Sześćdziesiąt dwa վաթսուն երկու -
63 Sześćdziesiąt trzy վաթսուն երեք -
64 Sześćdziesiąt cztery վաթսուն չորս -
65 Sześćdziesiąt pięć վաթսուն հինգ -
66 Sześćdziesiąt sześć վաթսուն վեց -
67 Sześćdziesiąt siedem վաթսուն յոթ -
68 Sześćdziesiąt osiem վաթսունութ -
69 Sześćdziesiąt dziewięć վաթսունինը -
70 Siedemdziesiąt յոթանասուն -
71 Siedemdziesiąt jeden յոթանասուն մեկ -
72 Siedemdziesiąt dwa յոթանասուն երկու -
73 Siedemdziesiąt trzy յոթանասուն երեք -
74 Siedemdziesiąt cztery յոթանասուն չորս -
75 Siedemdziesiąt pięć յոթանասուն հինգ -
76 Siedemdziesiąt sześć յոթանասուն վեց -
77 Siedemdziesiąt siedem յոթանասուն յոթ -
78 Siedemdziesiąt osiem յոթանասունութ -
79 Siedemdziesiąt dziewięć յոթանասուն ինը -
80 Osiemdziesiąt ութսուն -
81 Osiemdziesiąt jeden ութսուն մեկ -
82 Osiemdziesiąt dwa ութսուն երկու -
83 Osiemdziesiąt trzy ութսուն երեք -
84 Osiemdziesiąt cztery ութսունչորս -
85 Osiemdziesiąt pięć ութսունհինգ -
86 Osiemdziesiąt sześć ութսուն վեց -
87 Osiemdziesiąt siedem ութսուն յոթ -
88 Osiemdziesiąt osiem ութսուն ութ -
89 Osiemdziesiąt dziewięć ութսուն ինը -
90 Dziewięćdziesiąt իննսուն -
91 Dziewięćdziesiąt jeden իննսուն մեկ -
92 Dziewięćdziesiąt dwa իննսուն երկու -
93 Dziewięćdziesiąt trzy իննսուն երեք -
94 Dziewięćdziesiąt cztery իննսուն չորս -
95 Dziewięćdziesiąt pięć իննսունհինգ -
96 Dziewięćdziesiąt sześć իննսունվեց -
97 Dziewięćdziesiąt siedem իննսուն յոթ -
98 Dziewięćdziesiąt osiem իննսուն ութ -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć իննսուն ինը -
100 Sto հարյուր -