Numer Perski od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 Jeden یک -
2 Dwa دو -
3 Trzy سه -
4 Cztery چهار -
5 Pięć پنج -
6 Sześć شش -
7 Siedem هفت -
8 Osiem هشت -
9 Dziewięć نه نفر -
10 Dziesięć ده -
11 Jedenaście یازده -
12 Dwanaście دوازده -
13 Trzynaście سیزده -
14 Czternaście چهارده -
15 Piętnaście پانزده -
16 Szesnaście شانزده -
17 Siedemnaście هفده -
18 Osiemnaście هجده -
19 Dziewiętnaście عدد نوزده -
20 Dwadzieścia بیست -
21 Dwadzieścia jeden بیست و یک -
22 Dwadzieścia dwa بیست و دو -
23 Dwadzieścia trzy بیست و سه -
24 Dwadzieścia cztery بیست و چهار -
25 Dwadzieścia pięć بیست و پنج -
26 Dwadzieścia sześć بیست و شش -
27 Dwadzieścia siedem بیست و هفت -
28 Dwadzieścia osiem بیست و هشت -
29 Dwadzieścia dziewięć بیست و نه -
30 Trzydzieści سی -
31 Trzydzieści jeden سی و یک -
32 Trzydzieści dwa سی و دو -
33 Trzydzieści trzy سی وسه -
34 Trzydzieści cztery سی و چهار -
35 Trzydzieści pięć سی و پنج -
36 Trzydzieści sześć سی و ششم -
37 Trzydzieści siedem سی و هفت -
38 Trzydzieści osiem سی و هشت -
39 Trzydzieści dziewięć سی و نهم -
40 Czterdzieści چهل -
41 Czterdzieści jeden چهل و یک -
42 Czterdzieści dwa چهل و دو -
43 Czterdzieści trzy چهل و سه -
44 Czterdzieści cztery چهل و چهار -
45 Czterdzieści pięć چهل و پنج -
46 Czterdzieści sześć چهل و شش -
47 Czterdzieści siedem چهل و هفت -
48 Czterdzieści osiem چهل و هشت -
49 Czterdzieści dziewięć چهل و نه -
50 Pięćdziesiąt پنجاه -
51 Pięćdziesiąt jeden پنجاه یک -
52 Pięćdziesiąt dwa پنجاه دو -
53 Pięćdziesiąt trzy پنجاه و سه -
54 Pięćdziesiąt cztery پنجاه و چهار -
55 Pięćdziesiąt pięć پنجاه و پنج -
56 Pięćdziesiąt sześć پنجاه و شش -
57 Pięćdziesiąt siedem پنجاه و هفت -
58 Pięćdziesiąt osiem پنجاه و هشت -
59 Pięćdziesiąt dziewięć پنجاه و نه -
60 Sześćdziesiąt شصت -
61 Sześćdziesiąt jeden شصت یک -
62 Sześćdziesiąt dwa شصت و دو -
63 Sześćdziesiąt trzy شصت و سه و -
64 Sześćdziesiąt cztery شصت و چهار -
65 Sześćdziesiąt pięć شصت و پنج -
66 Sześćdziesiąt sześć شصت و شش -
67 Sześćdziesiąt siedem شصت و هفت -
68 Sześćdziesiąt osiem شصت و هشت -
69 Sześćdziesiąt dziewięć شصت و نه -
70 Siedemdziesiąt هفتاد -
71 Siedemdziesiąt jeden هفتاد و یک -
72 Siedemdziesiąt dwa هفتاد و دو -
73 Siedemdziesiąt trzy هفتاد و سه -
74 Siedemdziesiąt cztery هفتاد و چهار -
75 Siedemdziesiąt pięć هفتاد و پنج -
76 Siedemdziesiąt sześć هفتاد و شش -
77 Siedemdziesiąt siedem هفتاد و هفت -
78 Siedemdziesiąt osiem هفتاد و هشت -
79 Siedemdziesiąt dziewięć هفتاد و نه -
80 Osiemdziesiąt هشتاد -
81 Osiemdziesiąt jeden هشتاد و یک -
82 Osiemdziesiąt dwa هشتاد و دو -
83 Osiemdziesiąt trzy هشتاد و سه -
84 Osiemdziesiąt cztery هشتاد و چهار -
85 Osiemdziesiąt pięć هشتاد و پنج -
86 Osiemdziesiąt sześć هشتاد و شش -
87 Osiemdziesiąt siedem هشتاد و هفت -
88 Osiemdziesiąt osiem هشتاد و هشت -
89 Osiemdziesiąt dziewięć هشتاد و نه -
90 Dziewięćdziesiąt نود -
91 Dziewięćdziesiąt jeden نود و یک -
92 Dziewięćdziesiąt dwa نود و دو -
93 Dziewięćdziesiąt trzy نود و سه -
94 Dziewięćdziesiąt cztery نود و چهار -
95 Dziewięćdziesiąt pięć نود و پنج -
96 Dziewięćdziesiąt sześć نود و شش -
97 Dziewięćdziesiąt siedem نود و هفت -
98 Dziewięćdziesiąt osiem نود و هشت -
99 Dziewięćdziesiąt dziewięć نود و نه -
100 Sto یکصد -